Piano noter

När jag var liten var jag omgiven av musik i alla dess former, jag växte upp i en familj som älskade alla typer av instrument och alla i min närmaste släkt spelade något. Mina första piano noter fick jag när jag var bara fyra år gammal. Jag hade som sagt blivit uppväxt med musik i alla dess former och lärde mig därför ganska fort att både läsa noter och att spela piano efter dom. Det var som att lära sig läsa, och jag hade nog lättare för att lära mig noter än att lära mig bokstäver, det fanns liksom i blodet på mig.

Spela piano efter noter

Mina föräldrar kunde spela många olika instrument och pappa arbetade på en musikskola med undervisning för piano, orgel, dragspel och fiol. Nuförtiden finns det knappt några lärare som undervisar längre i dragspelets konst, men min pappa var en hejare på att spela dragspel. Både fiol och dragspel hade funnits med i släkten sedan många generationer tillbaka och liksom förts vidare till alla familjer i släkten. För mig blev det mest piano spelande efter noter även om jag tyckte om att improvisera sade alltid min pappa att grunden måste komma via noter och han förstod vikten av att kunna läsa noter, sedan fick jag självklart spela på gehör och efter eget tycke.

Noter grunden till allt

Att lära sig förstå alla typer av noter är verkligen grunden till all musik. När man en gång har förstått principen med noter så går allting så mycket lättare och du kan också lära dig att spela många olika instrument när du kommit på noternas hemlighet. Idag har jag arbetat som pianolärare och musiker i nästan fyrtio år och jag ångrar aldrig att jag lärde mig att både spela och läsa noter när jag var fyra år. Jag är ett med musiken!